نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، سعید بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 693-714]
 • اسعدی، سیدحسین بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-692]
 • افسریان محصل، سیده ریحانه واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • اقبالی، ناصر چکیده انگلیسی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 1-8]
 • الماسی، نجادعلی نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-36]
 • امیدی فرد، عبدالله مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]

ب

 • بنایی، علی معنا و مبنای وکالت پارلمانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 73-88]

پ

 • پروین، خیراله درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • پوربافرانی، حسن بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 137-170]
 • پورمولا، سید محمد هاشم بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]

ج

 • جاور، حسین بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • جعفری خسروآبادی، نصراله تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی» [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 537-578]
 • حیدری، یاسر ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 609-630]
 • حیدری، علیمراد بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • حسین پور، زهرا بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • حکیم، محمد واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 313-342]

خ

 • خاقانی اصفهانی، مهدی تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی» [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 537-578]
 • خانلو، نسیم چکیده انگلیسی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 1-8]

د

ر

 • ریاحی، جواد اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 289-312]
 • رضایی، مجید تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • رکنی دزفولی، سید محمد رضا ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 853-877]
 • رهایی، سعید تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • رئیسی، محسن امکان‌سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 201-228]

ز

 • زارعی، محمد مهدی تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 821-852]

س

 • سالارزایی، امیرحمزه نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 447-459]
 • سنجابی، نسرین تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]

ش

 • شوشتری، مهدی سازوکارهای کشف مقاصد شریعت [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 89-110]

ص

 • صابری، حسین سازوکارهای کشف مقاصد شریعت [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 89-110]
 • صادقی، محمدهادی اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 289-312]
 • صادقی فدکی، سید جعفر پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن» [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 37-72]

ط

 • طاهری، حبیب الله واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 313-342]
 • طباطبایی، سید محمد صادق بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-692]
 • طبیبی جبلی، مرتضی تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 775-796]

ع

ف

 • فرحی، معصومه سادات مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • فلاح تفتی، فاطمه بررسی تطبیقی حکم تأسیس بانک شیر در مذاهب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 111-136]

ق

ک

 • کرمی، محمد تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • کریم پور، صالح نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-36]
 • کیوانی هفشجانی، داریوش تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 775-796]

م

 • محسنی، سعید واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • محسنی دهکلانی، محمد تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 821-852]
 • محمدی، مسلم تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 367-388]
 • محمودیان اصفهانی، کامران بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 137-170]
 • مرادی، منصور تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • ملکی نهاوندی، محمد اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 415-445]
 • منتظری، صالح تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 821-852]

ن

 • ناصری مقدم، حسین سازوکارهای کشف مقاصد شریعت [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 89-110]
 • ناصری مقدم، حسین تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • نوری، سیدحسین واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 389-414]

ه

 • هدایتی، محمد ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 853-877]
 • همدانی، مصطفی کیفر اخروی کودک مراهق در تجاوز به حقوق و اموال دیگران [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 631-662]

ی

 • یوسف زاده، علی بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 137-170]