داوران

نام و نام خانوادگی داور دانشگاه / موسسه Publons Orcid      
 محسن زارع پور  دانشکده الهیات دانشکدگان  فارابی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JSL-0978-2023 https://orcid.org/0000-0002-4182-3025      
 فاطمه انصاری  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم https://www.webofscience.com/wos/author/record/JTS-9902-2023 https://orcid.org/0000-0003-3187-1661      
 حمید باقری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFX-6318-2022 https://orcid.org/0000-0001-6313-651X      
 محمد جواد ارسطا دانشکده حقوق دانشکدگان  فارابی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JTV-2867-2023 https://orcid.org/0009-0001-4474-3397      
 غلامرضا پیوندی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JUF-8087-2023 https://orcid.org/0000-0003-4613-4496      
 سید حسین نوری دانشکده الهیات دانشکدگان  فارابی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JUF-8087-2023 https://orcid.org/0000-0002-1118-4365      
سید مهدی توکلی بخش فقه و تفسیر و کلام دفتر آیت ا... مکارم شیرازی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVM-7768-2024 https://orcid.org/0009-0001-4648-793X      
سید محسن رضوی اصل مدرس موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVM-8402-2024 https://orcid.org/0000-0003-0860-651X      
علی بیگ زاده مدیر گروه حقوق مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خوزستان https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVN-3223-2024 https://orcid.org/0009-0003-8361-1033      
مرتضی کشاورزی ولدانی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVO-2255-2024 https://orcid.org/0000-0003-4491-0391      
حسین ابوئی مهریزی  دانشگاه یزد -رییس دانشکده علوم انسانی https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVO-4134-2024 https://orcid.org/0009-0002-0109-841X      
علیرضا آذربایجانی دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق https://www.webofscience.com/wos/author/record/JXL-9307-2024 https://orcid.org/0009-0005-3292-0279      
علی فارسی مدان استادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشکدۀ مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران https://www.webofscience.com/wos/author/record/KEI-3834-2024 https://orcid.org/0000-0003-3226-0264      
 رحیم پیلوار دانشکده حقوق دانشکدگان  فارابی   https://orcid.org/0000-0001-7512-2668      
 حامد دژ آباد دانشکده الهیات دانشکدگان  فارابی   https://orcid.org/0000-0001-5818-6934      
 سید احمد حبیب نژاد دانشکده حقوق دانشکدگان  فارابی   https://orcid.org/0000-0002-9245-1145      
مهدی صفائی اصل دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات   https://orcid.org/0000-0002-4807-301X      
 سید حسین نوری دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات   https://orcid.org/0000-0002-1118-4365      
سرکارخانم آشوری مند            
اسماعیل آقابابائی بنی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
علی آقانوری دانشگاه تقریب دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی          
مریم آقایی بجستانی دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران          
علی آل بویه عضوهیأت علمی/دانشگاه آزادسیستان وبلوچستان          
محمدرسول آهنگران عضو هیات علمی          
علیرضا ابراهیم گل پردیس قم حقوق بین الملل          
علی رضا ابراهیمی دانشگاه قم          
محمد ابوعطا عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه سمنان          
سید عبدالمطلّب احمدزاده بزاز عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید          
سیدمحمدعلی احمدى ابهرى مشاور رئیس در کتابخانه مجلس شورای اسلامی          
امیر احمدی استادیار، عضو هیأت علمی  گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران          
محمد حسن احمدی            
مرتضی اخوان قاسمی استاد رسمی درس خارج حوزه علمیه  قم - استاد مدعو دانشگاه          
سارا ادیبی سده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس          
محمد ادیبی مهر            
دکتر اردستانی            
اردوان ارژنگ گروه فقه و حقوق. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران          
صادق استوار همکار علمی مؤسسه علوم انسانی المصطفی          
اباذر اسدی وکیل پایه یک دادگستری          
هرمز اسدی کوه باد گروه  حقوق ، دانشگاه ةزاد اسلامی ، واحد رامهرمز          
رضا اسفندیاری دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
فاطمه اسلامی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد          
حسین اسماعیلی استادیاردانشگاه پیام نور          
محمد اصغری دانشگاه تهران - حقوق خصوصی و اسلامی          
طیب افشارنیا استادیار دانشگاه آزاد تهران غرب          
محمد علی اکبرپور عضو هیأت علمی دانشگاه فارابی تهران - رئیس دادگاه تجدید نظر نظامی استان تهران          
محسن اکبری مدرس حوزه و دانشگاه با رتبه استادیاری          
روح الله اکرمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران          
محمد جعفر الله مرادیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج          
صادق الهام دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق ع تهران          
الهیان الهیان هیئت علمی دانشگاه تهران          
مجتبی الهیان Member of academic staff at the Tehran university-Qom campus-Assistance prefessor          
علی الهی خراسانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد          
مجتبی الهی خراسانی مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد - استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دانشگاه باقرالعلوم -رییس میز تخصص توسعه و توانمندسازی          
مرتضی الیاسی مدرس مؤسسه امام خمینی و عضو هیأت علمی دانشگاه طلوع مهر          
محمدرضا امام رییس دانشکده الهیات وعضو هیات علمی دانشگاه تهران          
مسعود امامی پژوهشگر موسسه دائره المعراف فقه اسلامی
فقه جزا
         
جلیل امیدی دانشگاه تهران - 09121968347 - فقه شافعی- فقه و حقوق جزا          
عبدالله امیدی فرد دانشیار دانشگاه قم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی          
منصور امینی دانشگاه بهشتی - حقوق خصوصی -09121858130          
علیرضا انتظاری مدرس مرکز تخصصی قضا حوزه علمیه قم و استادیاردانشگاه آزاد نراق          
حمید انصاری استادیار گروه الهیات دانشگاه تهران          
سید محمد علی ایازی هیأت علمی بازنشسته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران          
سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ( قم )          
سعید بابایی گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز          
مجتبی بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور          
حسن بادینی دانشگاه تهران دانشکده  حقوق - حقوق خصوصی و اسلامی - 09122484312          
علیرضا باریکلو عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران          
احمد باقری عضو هیات علمی دانشگاه تهران          
مهدی بالوی استادیار پردیس فارابی          
حسینعلی بای            
مصطفی بختیاروند عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم          
یعقوبعلی برجی عضو هیأت علمی          
روزبه برکت رضایی مدیرعامل خبرگزاری حج - هیات علمی پژوهشکده حج و زیارت (گروه فقه و حقوق) -
استاد معارف دانشگاه پردیس فارابی قم
         
رضا برنجکار            
محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی          
سید فرهاد بطحایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک          
عیسی بنی نعیمه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان          
حمید بهره مند عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران          
عبداله بهمن پوری دانشگاه یاسوج          
جلال بیگ زاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی          
صادق پورحیدری قائم مقام مدیر گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب          
حامد پوررستمی دانشگاه تهران          
محمد پورگنجی جامعة الزهرا          
طاهره پور نعمتی شمس آباد دانش آموخنه مقطع دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد خوراسگان          
عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق          
میثم تارم دانشگاه شهید باهنر کرمان          
یاسر تک فلاح گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران          
سید عبدالمهدی توکل بخش فقه و تفسیر و کلام دفتر آیت ا... مکارم شیرازی          
محمد هادی توکل پور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی تهران          
علی تولّائی دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی          
حسین جاور عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران          
محمدرضا جباران دانشگاه          
مصطفی جعفر پیشه فرد عضو هیئت علمی جامعت المصطفی رئیس گروه علمی فقه و اصول جامعت الزهرا سلام الله علیها کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه فقه و سیاست          
افشین جعفری عضو علمی دانشگاه پیام نور(دانشکده الهیات و علوم اسلامی)          
علی جعفری گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران          
نصراله جعفری عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری میبد          
حسین جلالی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - وکیل دادگستری          
سیدمهدی جلالی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق          
سید مهدی جلالی(خانواده - آیین دادرسی مدنی) دانشگاه آزاد نراق - 09181664021          
جلال جلالی زاده دانشگاه تهران - الهیات - 09121489012          
مهدی جلیلی خامنه دانش اموخته پردیس فارابی دانشگاه تهران          
غلامرضا جندقی            
حسین جوان آراسته هیأت علمی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          
محمد رضا جواهری استادیار دانشگاه فردوسی          
سید حمید جوشقانی نائینی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه          
سید مهدی جوکار استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران، یاسوج          
محمدحسن حائری دانشگاه شهید مطهری          
صدیقه حاتمی دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی          
احمد حاجی ده آبادی دانشگاه تهران          
محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم          
محمد حسن حایری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد          
مجید حبیبیان نقیبی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی          
جواد حبیبی تبار شغل: هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
سمت: مدیر گروه فقه و حقوق قضایی
         
حسین حبیبی تبار عضو هیئت علمی داشگاه آزاد واحد ساوه          
حسین حجت خواه دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران          
مهدی حدادی پردیس قم حقوق بین الملل          
سید ابوالفضل حسنی هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی          
سیدسعید حسنی حلم همدان، حوزه و دانشگاه بوعلی (حق التدریس)          
سید مجتبی حسین نژاد عضو هیأت علمی          
سید اسحق حسینى کوهسارى            
سید ابراهیم حسینی عضو هیأت علمی آموزشی و پژوهشی امام خمینی - امام جمعه ساوه          
سیدحسین حسینی دانشگاه شهید مطهری          
سید عبدالرحیم حسینی عضو هیئت علمی پردیس قم          
سید محمد حسینی وکیل دادگستری          
سیدمحمدرضا حسینی هیأت علمی          
فاطمه سادات حسینی استادیار دانشکده رفاه          
محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی          
علی مراد حیدری مدیر گروه حقوق و مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه(س)          
اکبر خادم الذاکرین هیأت علمی جامعة المصطفی ( قم )          
مریم خادمی دانشگاه تهران          
محمد علی خادمی کوشا عضو هیأت  علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
ابوطالب خدمتی هیآت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          
سید علی خزایی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی          
قدرت الله خسروشاهی فقه - جزا هیات علمی دانشگاه اصفهان09133061426          
مصطفی خلیلی            
حسین خنیفر            
سید مهدی دادمرزی هیات علمی رسمی دانشکده حقوق دانشگاه قم، گروه حقوق خصوصی          
شهرداد دارابی استادیار          
مصطفی دانش پژوه عضو هیات علمی          
مسیب داوری عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق ، و رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر          
مهدی درگاهی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم؛ استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی(ص) العالمیه          
محمد تقی دیاری بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی          
سیدمحمدعلی دیباجی            
احمد دیلمی احمد دیلمی؛ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم          
علی راد دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی          
محمد علی راغبی عضو هیات علمی دانشگاه قم          
سید علی ربانی موسویان گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر ، اسلامشهر، ایران          
عبداله رجبی پردیس فارابی          
مجتبى رحماندوست            
محمد کاظم رحمان ستایش عضو هیات علمی دانشگاه قم          
محمدرضا رحمت استادیار دانشگاه میبد          
حسین رحمت اللهی عضو هیات علمی          
محمد رسائی استادیار دانشگاه شهید مطهری          
عبدالحسین رضائی راد دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه چمران اهواز          
محمد رضا رضانیا معلم مستشار قضائی قوه قضائیه و مدرس دانشگاه علوم قضائی(  تهران )  و شهید مطهری          
جمال رضایی هیات علمی          
مجید رضایی استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید          
محمد تقی رفیعی دانشگاه تهران- پردیس فارابی          
رضا رنجبر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی          
روحانی روحانی گروه فقه و مبانی حقوق، حقوق خصوصی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی          
محمد روحانی مقدم استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ،ایران          
کاوس روحی برندق دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران          
حمید روستائی صدرآبادی عضو هیات علمی رسمی دانشگاه میبد          
محمد روشن عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی          
جواد ریاحی عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)          
عطیه زندیه گروه فقه و مبانی حقوق، حقوق خصوصی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی          
مهدی ساجدی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث          
محمد ساردوئی نسب عضو هیئت علمی  دانشگاه تهران          
عادل ساریخانی عضو هیأت علمی  دانشگاه قم          
امیرحمزه سالارزایی دانشگاه سیستان و بلوچستان          
محمدتقی سبحانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
روح الله سپهری استادیار دانشگاه آزاد نراق          
سید مصطفی سعادت مصطفوی دانشگاه گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)          
احمد سعدی عضوهیئت علمی پردیس فارابی          
محمدعلی سعیدی دانشگاه شهید مطهری          
محمد جواد سلمانپور دانشگاه شیراز - فقه          
اسماعیل سلیمانی رییس حراست پردیس فارابی دانشگاه تهران          
عبدالحکیم سلیمی عضو هیأت علمی جامعة المصطفی          
حسین سنایی پژوهشکر مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)          
شهید شاطری پور اصفهانی عضو هیئت علمی پژوهشکده قوه قضائیه          
سید حسن شبیری زنجانی هیأت علمی دانشگاه قم - مدیر گروه مالکیت فکری          
مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی تهران- خیابان انقلاب- خیابان خارک- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری          
روشنعلی شکاری دانشکده حقوق _ گروه حقوق خصوصی -
09121090717
         
علیرضا شکربیگی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران ، ایران          
محمد شکری عضو هیأت علمی  گروه حقوق دانشگاه پیام نور          
محمدابراهیم شمس ناتری معاون پژوهشی دانشکده حقوق پردیس قم          
سجاد شهباز قهفرخی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد- وکیل پایه یک دادگستری          
روح الله شهیدی عضو هیأت علمی دانشکدگان فارابی          
محمد حسن شیخها مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد          
مهدی شیداییان دانشگاه تهران          
عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی          
عباس شیری دانشگاه تهران - جزا و جرم شناسی          
حسین صابری گروه آموزشس فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات  دانشگاه فردوسی مشهد          
علیرضا صابریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سمنان          
سید جعفر صادقی فدکی عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
محمد صالحی مازندرانی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم          
سیف الله صرامی عضو هیأت علمی پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم          
علی صفاری دانشگاه بهشتی - جزا و جرم شناسی          
محسن صفری دانشگاه تهران-حقوق خصوصی - 09123402305          
مجتبی ضمیری مرکز فقهی ائمه اطهار          
محمدرضا ضمیری هیئت علمی دانشگاه پیام نور          
مصطفی ضمیری پژوهش مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام          
سعید ضیائی‌فر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
سید علی طالقانی عضو هیأت علمی باقر العلوم مشهد          
زهرا طاهری پور عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه          
علی اشرف طهماسبی نیک عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة          
صادق طهوری مدرس سطح و خارج حوزه          
سید محمود طیب حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ هیئت علمی          
محمدعلی عبداللهی دانشیار  گروه فلسفه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران          
کریم عبداللهی نژاد دانشگاه فردوسی - فقه          
حجت الله عبدالملکی دانشگاه امام صادق(ع)          
ابراهیم عبدی پور دانشگاه قم          
امیر بهاالدین علایی نژاد مدیر گروه علمی عبادی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی          
فروزان علایی نوین عضو هیت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد کرج          
محمد رضا علمی سولا            
جعفر علوی دانشگاه رضوی - فقه          
سید علی علوی قزوینی هیئت علمی  دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران          
عبدالصمد علی آبادی رییس دانشگاه مذاهب یندرعباس
عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب
         
علی علی آبادی دانشگاه تهران - دانشکده الهیات          
علی اکبر علی اکبر ایزدی فرد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی 09111138591          
حسنعلی علی اکبریان عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی          
ابوالقاسم علیدوست دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی          
عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران          
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران          
سلمان عمرانی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس          
رضا عندلیبی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت          
حسین عیوضلو اقتصاد اسلامی          
خالد غفوری الحسنی استادیار، مجتمع بنت‌الهدی، جامعةالمصطفی العالمیة، قم، ایران          
مجید غمامی دانشگاه تهران - حقوق خصوصی          
مهدیه غنی زاده گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم          
حسن غوث            
سید محسن فتاحی دانشگاه ادیان و مذاهب، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی          
نسرین فتاحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی          
محمد جواد فتحی دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)          
محمد تقی فخلعی دانشگاه فردوسی مشهد          
مجتبی فروزانفر نه سال است که خارج فقه و اصول در حوزه قم تدریس میکنم و ارزیاب رساله های علمی سطوح  سه و چهار در حوزه قم هستم و نیز حوزه خواهران سالها          
عزیز الله فهیمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم و مدرس مدعو دانشگاه جامعة المصطفی          
داود فیرحی فقه و علوم سیاسی          
زهرا فیض استادیار، گروه فقه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران          
ابراهیم قاسمی دانش آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی و دبیر تخصصی مجلات دانشگاه ادیان و مذاهب          
غلامعلی قاسمی عضوهیات علمی دانشگاه قم ورییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم          
کاظم قاضی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران          
محمد تقی قبولی دانشگاه فردوسی - فقه -09153138943          
جلیل قنواتی دانشیار دانشگاه تهران          
محمود قیوم زاده مدرس حوزه علمیه و هیات علمی دانشگاه          
مصطفی کاظمی نجف آبادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          
محمد هادی کاویانی کتولی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران          
یحیی کبیر            
محمد تقی کریم پور آل هاشم            
محمد مهدی کریمی نیا دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(دانشکده خمین)          
عباس کلانتری خلیل آباد عضو هیئت علمی          
سید محمد کیکاوسی استاد دانشگاه یادگار امام خمینی (ره) شهرری در رشته فقه و مبانی حقوق و پژوهشگر فعال در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه کشور          
محمدباقر گرایلی دانشگاه شهید مطهری          
رضا حسین گندمکار هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم          
رضا گندمی            
اسدالله لطفی دانشگاه بین المللی امام خمینی          
نفیسه متولی زاده نائینی عضو هیئت علمی  دانشگاه میبد          
بهروز مجدزاده خاندانی گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدبندرعباس،ایران          
علی محامد دانشگاه قم          
سید نصر اله محبوبی            
محمد محسنی دهکلانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران          
محمد محمدرضایى            
محمدجواد محمدی استاد          
مسلم محمدی عضو هیأت علمی پردیس فارابی          
علی محمدی جورکویه            
محمدرضا محمودی استادیار گروه فقه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی          
سید محمد کاظم مددی الموسوی مدرس فقه سطح عالی، حوزه ی علمیه قم، معهد الامام المهدی          
احمد مرادخانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران          
طه مرقاتی سمت - فقه و حقوق -44246253          
حمید مسجد سرایی عضو هینئ علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه سمنان          
عبدالهادی مسعودی رییس پژوهشکده تفسیر دارالحدیث          
علی مشهدی گروه حقوق عمومی دانشگاه قم          
سید کاظم مصظفوی آیت الله مصطفوی و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه          
محسن ملک افضلی اردکانی            
محمد امین ملکی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری          
سیدمصطفی ملیحی گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف قرآن ، دانشگاه علوم و معارف قران کریم، دانشگاه تهران ، تهران،ایران          
علی منصور لکورج عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس          
محمدعلی مهدوی راد دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران          
علی مهدی زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران          
حسن مهرنیا            
مهدی مهریزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات          
درید موسوی فقه جامعه المصطفی 09126522287- سید درید موسوی مجاب. تلفن: 09338924204          
سید محمد موسوی بجنوردی مدیر پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی          
سیدجواد موسوی‌زاده            
سید درید موسوی مجاب عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران          
سید محمد موسوی مقدم            
سعید مولوی وردنجانی هیئت علمی دانشگاه شهرکرد          
سید احمد میرحسینی Member of academic staff at the Tehran university-Qom campus-Assistance professor          
احمد میر خلیلی فقه  و حقوق دانشگاه میبد .موبایل: 09127493806-3718655389          
بی بی معصومه میرخلیلی مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب (س) شهرستان میناب و مدرس دانشگاه          
سید احمد میرخلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد          
سید محمود میرخلیلی عضو هیات علمی          
سید مجتبی میردامادی عضو هیات علمی دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران- مدرس فقه و اصول مدرسه گلپایگانی قم          
زینب میرزایی مرکز آموزشی دانشگاه شهید مطهری          
سیدمنصور میرسعیدی دانشگاه شهید مطهری مشهد          
محمد باقر میر عباسی دانشگاه تهران - حقوق عمومی -09121724025          
علی احمد ناصح هیئت علمی دانشگاه قم          
حسین ناصری مقدم دانشگاه شهید مطهری          
فتح الله نجارزادگان            
محمدحسن نجاری فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و  علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران          
خسرو نشان استادیار          
سعید نظری توکلی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران          
طاهره نعیمی مدیر حوزه علمیه اسلام شهر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی          
سیدابوالقاسم نقیبی معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری          
وحید نکو نام استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)          
حسین نمازی فر دانشگاه بین المللی قزوین 09123811275          
علی نهاوندی مدرس حوزه علمیه قم          
محمد نوذری فردوسیه عضو هیات علمی دانشگاه قم          
یوسف نورائی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شمال          
مهدی نوروزی عضو هیأت علمی          
شکراله نیکوند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین          
سید حسین هاشمی دانشگاه مفید          
سید صدرا هاشمی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم          
سید هادی هاشمی مجد پژوهشگر و مدرّس          
فرج الله هدایت نیا هیأت علمی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی          
محمدجعفر هرندی هیئت علمی          
هانیه هژبر الساداتی            
حسین هوشمند فیروزآبادی استادیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          
عبدالحمید واعظ شهیدی دانشگاه شهید مطهری          
وحید وثوقی راد همکار علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی          
سید حسن وحدتی شبیری هیئت علمی دانشگاه قم          
سید جواد ورعی عضو هئیت علمی و مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          
محمد جواد وزیری فرد عضو هیات علمی دانشگاه قم          
رحیم وکیل زاده            
عیسی ولایی گروه فقه و مبانی حقوق، حقوق خصوصی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی          
محمود ویسی استادیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
         
ابراهیم یاقوتی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.          
سید علی محمد یثربی عضو هیات علمی دانشگاه تهران - پردیس قم          
یونس یزدان پرست هیئت علمی تمام وقت- دانشگاه آزاد اسلامی          
غلامرضا یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی          
علیرضا یزدانیان استادیار (حقوق اسلامی ) دانشگاه اصفهان 09133159681          
مرتضی یوسفس (حقوق جزا) دانشگاه آزاد قم          
احد علی یوسفی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه