«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

 * دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

 *رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 10% در سال 99

* هزینه ارزیابی و ویراستاری :  ندارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات : همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

*  آغاز انتشار مجله : سال 1384

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

* با توجه به اینکه تعداد مقالات در نوبت چاپ در این مجله زیاد است از دریافت و ارزیابی مقالات جدید معذوریم. 

 لطفا تا اطلاع بعدی از ارسال مقاله جدید خودداری نمایید.

 

 

 
شماره جاری: دوره 17، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1103-1463 

5. قاعدۀ عزت

صفحه 1211-1236

10.22059/jorr.2020.301073.1008797

محمدعلی معیل؛ مهدی فلاح


7. مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

صفحه 1251-1281

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


10. بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه

صفحه 1347-1375

10.22059/jorr.2020.303815.1008833

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوهباد