«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

 * دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

 *رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 4% در سال 1400

* هزینه انتشار مقاله  : 350،000 تومان

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات : همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

*  آغاز انتشار مجله : سال 1384

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

* با توجه به اینکه تعداد مقالات در نوبت چاپ در این مجله زیاد است از دریافت و ارزیابی مقالات جدید معذوریم. 

 لطفا تا اطلاع بعدی از ارسال مقاله جدید خودداری نمایید.

 

 

 
شماره جاری: دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-340 

5. مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

صفحه 97-118

10.22059/jorr.2020.297803.1008736

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی


14. بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)

صفحه 319-340

10.22059/jorr.2020.289607.1008617

زهرا رامشک؛ مهدی نوروزی؛ محمد رسول ملکی؛ سید محمود وزیری؛ حسین رجبی