{
   
   
   
   
   
}
   

 * دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

 *رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 11% در سال 97

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * پاسخگویی تلفنی : فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 11

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

 

 به موجب مصوبه مورخ 96/10/24 هیئت رئیسه پردیس فارابی از تاریخ 96/12/01 درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 50،000تومان بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ200،000تومان نیز بابت هزینه ویراستاری وصفحه‌آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 553-726 

3. واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

صفحه 573-599

10.22059/jorr.2019.222781.1007538

محسن تسلیخ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ بی‌بی زینب حسینی؛ عبدالله بهمن‌پوری


4. مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه

صفحه 601-618

10.22059/jorr.2019.258000.1008054

بهروز مجدزاده خاندانی؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


5. نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی

صفحه 619-639

10.22059/jorr.2019.259895.1008101

فاطمه احمدی قراگزلو؛ سیدابوالفضل موسویان؛ حسین جعفری فرانی