اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3091
تعداد پذیرش 389
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 2091
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1451

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 532
تعداد مشاهده مقاله 673575
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 415316
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 481 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 13 %