راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین  مقاله

لطفا قبل از مطالعه راهنمای تدوین مقاله ، دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و  مصادیق تخلفات پژوهشی  را مطالعه نمائید.

از محققان و نویسندگان محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند:( در صورت عدم رعایت نکات زیر مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد)

 1. خواهشمند است مقالات خود را تنها در فایل قالب بندی مجله ارسال فرمایید ( بارگذاری فایل های 1. مشخصات نویسندگان 2.فایل اصلی مقاله 3.فرم تعهدنامه 4.فرم تعارض منافع الزامی می‌باشد).

2. فایل مشخصات نویسندگان حتما براساس فایل پیوست تنظیم شود.( ترتیب اسامی نویسندگان در این فایل و  بر روی سامانه  حتما یکسان باشد ).لطفاً در زمان ارسال مقاله خود، در خصوص ترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله دقت لازم و کافی را داشته باشید. *درصورت پذیرفته شدن مقاله شما به هیچ وجه به درخواست هایی از قبیل تغییرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول ترتیب اثر داده نخواهد شد*

برای دریافت فایل راهنمای مشخصات نویسندگان و چکیده اینجا را کلیک نمائید

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک نمایید.

 3. فایل اصلی مقاله را براساس فایل قالب بندی مجله بدون ذکر نام نویسندگان تنظیم نمایید.

برای دریافت فایل اصلی قالب بندی شده مجله اینجا کلیک نمائید.

 

*_ مقاله با قلم B Lotus و با اندازه 12.5 و عنوان مقاله با قلم تیتر 13 پررنگ تایپ شود حجم مقاله نباید بیش از 20 صفحه حروف‌چینی شده و همچنین نباید کم‌تر از 8 صفحه باشد . (حاشیه سفید صفحات از بالا 5/5 ، از پایین 6 و از سمت چپ و راست 4 سانتی­متر­ باشد وهر صفحه حداقل دارای سه پاراگراف باشد)

*- تعداد واژگان چکیده بهمراه کلید واژگان بیشتر از 200 کلمه نباشد

4. ترتیب اسم نویسندگان مقاله چه در فایل مشخصات نویسندگان و چه بر روی سامانه حتما یکسان وارد نمایید.

5.  به هنگام اضافه کردن اسم نویسندگان ، نام و مشخصات تمام آنها  بر روی سامانه  هم به زبان  انگلیسی و هم به  فارسی اورده شود( کامل و دقیق وارد شود- به عنوان مثال حرف اول اسامی لاتین با حروف کاپیتال تایپ شود ...).

 6. مقاله طولانی نباشد، تعداد صفحات آن بیشتر از20 صفحه نباشد.(طبق فایل قالب بندی- حاشیه سفید صفحات از بالا و پائین 5 س و از سمت چپ و راست 4.5 س فاصله بین سطر ها 1س تنظیم شود، قلم متن  بی لوتوس 12.5 یا بی نازنین 13 باشد).

 7. ساختار کلی مقاله در فایل اصلی حتما رعایت شود : (عنوان مقاله ، چکیده  ، کلید واژگان ، مقدمه ، بیان مسأله، ادبیات نظری ، روش تحقیق ، تحلیل داده ها/ یافته ها/ اطلاعات تحقیق ، نتیجه‌گیری ، ارائه پیشنهادات ، فهرست منابع ،عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی ، کلید واژگان انگلیسی.

  8. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 100تا 200  واژه (شامل هدف، روش وگردآوری اطلاعات و نتایج تحقیق)همراه با واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر5 واژه ضمیمه گردد(این واژگان با کاما (،)از یکدیگر جدا شوند.

 9. ارجاع‌های درون متنی، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شوند:(نام صاحب‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) تأکید می‌شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد.ضمن اینکه به زبان اصلی نگارش شوند:

        الف-  ارجاع به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود:

               - مثال: (الوانی، 1369، ص27)

        ب-  ارجاع به منابع لاتین به صورت لاتین:

             - (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237)

        ج- به جای استفاده از واژه (همان)، منبع قبلی مجددا به طور کامل (نام صاحب‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) ذکر شود.

 10. برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل، بخش ، عدد و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، تیترها با قلم‌های مختلف استفاده شود.

 11.  در متن مقاله عبارت‌هایی که بیان­گر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیش‌تری را از خواننده طلب می‌کند، همانند اسامی خاص، ماده قانون، ترجمه‌ای از یک عبارت غیر فارسی و یا... با این علامت “” آورده شوند.

 12.  نقل قول‌های مستقیم با علامت گیومه «» و نقل قول‌های غیر مستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقل قول‌ها، نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد. (نقل قول‌ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر علامت – گذاشته می‌شود.

 13. تمامی اعداد داخل متن و جدول ها به فارسی نوشته شوند، و برای جداسازی اعداد از ممیز ( / ) ، مثال: 31/609 .

14.  فهرست منابع ، به ترتیب الفبایی به صورت الگوی های زیر نگارش شوند(ابتدا منابع فارسی سپس زبان دوم با شماره گذاری مشترک):

الف- درفهرست منابع از اسم مخفف استفاده نشود بلکه اسم و فامیل به طورکامل آورده شود.

ب -کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار ). نام کتاب با فونت ایتالیک .  نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ.

-    مثال: الوانی، سید مهدی( 1369).تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران، سمت.

ج ـ مقاله‌‌ها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار).  عنوان مقاله . نام مجله با فونت ایتالیک، شماره دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات .

- زارعی متین ،حسن؛ مقیمی، سیدمحمد؛ غفوریان یاورپناه، هادی (1392).  تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی  . مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11،شمارة چهارم ، صفحات 5-31.

دقیقا طبق نمونه زیر تدوین شود:

د- برای مقالات لاتین:

    ـ نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله با فونت ایتالیک، دوره مجله (شماره مجله)، شماره صفحات مقاله. 

دقیقا طبق نمونه زیر تدوین شود:

- Chin Wei, C., Siong Choy, C., & Kuan Yew, W. (2009). Is the Malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation?, Journal of Knowledge Management, 13(1), 69–87.

 

15- با توجه به اینکه موضوع نمایه سازی مقالات این مجله درپایگاه های معتبر بین‌المللی به ویژه در پایگاه ( Scopus ) در دست اقدام است، لازم است منابع غیر انگلیسی مورد استفاده در داخل متن ، علاوه بر اشاره در قسمت "منابع فارسی" پایان مقاله، در قسمت References نیز به زبان انگلیسی ترجمه شوند و در پایان عبارت (in Persain) یا ( in Arabic ) آورده شود تا مشخص گردد اصل منبع فارسی یا عربی یا ... بوده است.

مثال : 1- استناد به کتاب

Danaee Fard, H., Alvani, S. M., Azar, Adel. (2004). Methodology of qualitative research in management: Comprehensive approach. Tehran: Saffar Publishing. (in Persian)

2- استناد به مقاله :

Dehdashti Shahrokh, Z., Pourhosseini, A. H. (2013). Performance Implications of Sales & Marketing Strategy. Journal of Business Management, 5(1), 61-84. (in Persian)

16-آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

       ثبت مقاله در سامانه مجلات با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است، بنابراین مجله با نرم افزار های خاص و مورد تایید وزرات علوم میزان مشابهت مقالات را مورد بررسی قرار می دهد.

. سرقت علمی شکل­های گوناگونی دارد از جمله:

- ثبت مقاله دیگری به نام خود.

- درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.

-  کپی ­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

- طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود.

- چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

  موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

     - مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.

    -اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

    - از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.

    -طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

    -مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

17- نحوه تشکر و قدردانی از حامی مالی مقاله

 چنانچه مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد باید در صفحات چکیده (فارسی و انگلیسی ) در بخش پاورقی جمله زیر را تکمیل و درج نمائید.

  "این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی سازمان / دانشگاه  .................. و در قالب طرح پژوهشی شماره ............... انجام شده است".

The authors would like to acknowledge the financial support of …………….for this research under grant number..................................................i

 لطفاً جهت مشاهده شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه تهران (نسخه کامل)به آدرس زیر مراجعه نمایید:   http://journals.ut.ac.ir/menu_2.html

 18- کلیه نویسندگان مقالات باید دارای کد ORCID باشند . ثبت نام و دریافت رایگان کد نیز از آدرس https://orcid.org/  امکان پذیر است..(راهنمای دریافت ORCID)

19- ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
20- مقاله های اعضای هیئت علمی باید با ایمیل دانشگاهی  یا سازمانی ارسال شود و سایر ایمیل ها (gmail , yahoo ) قابل قبول نیست.