کلیدواژه‌ها = فقه
پیشۀ حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 201-217

10.22059/jorr.2023.354503.1009257

وریا حفیدی؛ سهیلا رستمی؛ نوید نقشبندی؛ یوسف احمدی


پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1133-1161

10.22059/jorr.2020.302730.1008817

سهیلا ابراهیم زاده؛ شهرداد دارابی


مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 969-996

10.22059/jorr.2020.283816.1008486

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی کردکلایی؛ محمود ابوترابی


بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 409-433

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


بررسی امکان وصیت کودکان

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-511

10.22059/jorr.2019.276418.1008347

مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی


از فقه ادله تا فقه علل

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 331-360

10.22059/jorr.2019.272388.1008299

عبدالحسین رضایی راد؛ معصومه سیاحی


اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-52

10.22059/jorr.2019.231733.1007663

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد غفاری زاده


بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-79

10.22059/jorr.2019.240560.1007788

محمود مالمیر؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ محمود حاتمی


بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-192

10.22059/jorr.2019.277219.1008358

معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 317-338

10.22059/jorr.2019.259164.1008087

ابراهیم قاسمی؛ رضا اسفندیاری (اسلامی)


مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 651-676

10.22059/jorr.2018.227310.1007609

محمد عادل ضیائی؛ ایوب شافعی‌پور


مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-53

10.22059/jorr.2018.236069.1007726

مسعود حیدری؛ سید محمود میرخلیلی


بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 389-412

10.22059/jorr.2017.209890.1007374

عبدالحسین رضائی راد


تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 743-774

10.22059/jorr.2016.61111

سعید رهایی؛ نسرین سنجابی؛ مجید رضایی؛ منصور مرادی


ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 853-877

10.22059/jorr.2016.61115

سید محمد رضا رکنی دزفولی؛ محمد هدایتی


پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن»

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-72

10.22059/jorr.2016.58012

سید جعفر صادقی فدکی