کلیدواژه‌ها = فقه
تعداد مقالات: 29
1. پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.302730.1008817

سهیلا ابراهیم زاده؛ شهرداد دارابی


2. واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.295929.1008695

هرمز اسدی کوه باد


3. مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


4. بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


5. بررسی امکان وصیت کودکان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 489-511

10.22059/jorr.2019.276418.1008347

مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی


6. از فقه ادله تا فقه علل

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 331-360

10.22059/jorr.2019.272388.1008299

عبدالحسین رضایی راد؛ معصومه سیاحی


7. بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 53-79

10.22059/jorr.2019.240560.1007788

محمود مالمیر؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ محمود حاتمی


8. اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-52

10.22059/jorr.2019.231733.1007663

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد غفاری زاده


9. بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 173-192

10.22059/jorr.2019.277219.1008358

معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


10. تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 317-338

10.22059/jorr.2019.259164.1008087

ابراهیم قاسمی؛ رضا اسفندیاری (اسلامی)


12. مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 651-676

10.22059/jorr.2018.227310.1007609

محمد عادل ضیائی؛ ایوب شافعی‌پور


13. مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-53

10.22059/jorr.2018.236069.1007726

مسعود حیدری؛ سید محمود میرخلیلی


14. بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-412

10.22059/jorr.2017.209890.1007374

عبدالحسین رضائی راد


15. تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 743-774

10.22059/jorr.2016.61111

سعید رهایی؛ نسرین سنجابی؛ مجید رضایی؛ منصور مرادی


16. ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 853-877

10.22059/jorr.2016.61115

سید محمد رضا رکنی دزفولی؛ محمد هدایتی


18. پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن»

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-72

10.22059/jorr.2016.58012

سید جعفر صادقی فدکی


19. نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه‌سازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 523-544

10.22059/jorr.2015.56495

سیدمحمدرضا حسینی


20. بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-114

10.22059/jorr.2015.54655

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان


21. پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 759-790

10.22059/jorr.2014.53580

محمد صادق یوسفی مقدم؛ سید جعفر صادقی فدکی


23. اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 85-114

10.22059/jorr.2013.36183

عباسعلی سلطانی؛ فاطمه کراچیان ثانی