پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

چکیده
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی‌های افراد به بهانه‌ی پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک‌سو در توسعه‌ی فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل‌شده و از سوی دیگر، در شکل‌گیری راهبرد سنجیده‌ی دولت‌های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می‌شود. در این میان ضابطه‌مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و تعیین حدودوثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه‌های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان‌ها مورد تأکید و تصریح قرارگرفته است. شاخصه‌ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ‌باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش‌ازپیش متبلور ساخته است. براین اساس آموزه‌های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید نموده و عقوبت‌هایی را برای ناقضین آن بیان نموده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه‌ها و جلوه‌های آن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dignity Oriented Crime Prevention in Light of Islamic Jurisprudence Teachings

نویسندگان [English]

  • Soheila Ebrahimzade 1
  • shahrdad darabi 2
1 Criminal Law and Criminology Department, , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Criminal Law and Criminology Department, , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Necessity of observation Human Dignity on Crime Prevention Strategy Required of non Strict Individuals Liberties by Crime Prevention and Extend of Free Space and Reduction of Control Space, So that Social Actions by Human Dignity Crystallized. Crime Prevention Law, the Purpose of which is to respect individual rights and freedoms and to determine the scope of entry into the privacy of persons. Although, it has been advocated under the pretext of Islamic Criminal Policy for protecting the privacy dignity and freedom of human rights. However, Islamic teachings are full of teachings the emphasize respect for the dignity and privacy of individuals in the field of protective prevention measures. But in Western Countries practice, especially in recent years, it has diminished with the expansion of the security community and the adaption of progressive strategies for the rights and freedom of individuals this article has attempted to explain the extent to which Dignity Oriented crime prevention are adhered to in preventive action strategies by a Crime Prevention Law in Light of Islamic Jurisprudence Teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • crime
  • human dignity
  • jurisprudence
  • Criminal policy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1399