بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

مشهورفقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نصّ قرآن و احادیث می دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش های فقهی از قرآن و حدیث استنباط نماید و در پی آن به تطبیق ادّله فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد« لاضرر» و « نفی حرج» و «ملازمه عقل و شرع» مجاز می داند اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد« بیع تورق » و « بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته اند. بنابراین می توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرائف حیل ربا، شائبه ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می رود از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of usury ruses in islamic religions

نویسندگان [English]

 • hashem farajzadehjabdaragi 1
 • alireza saberiyaN 2
 • reza kahsari 2
1 daneshgah azad eslame semnan
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Islamic Azad University, Semnan Branch
چکیده [English]

Famous Islamic scholars document legitimacy and permissibility of usury as documented in the Qur'an and tradition. The present study intends to infer the reasons for the permissibility of usury by applying jurisprudential methods implementing the Qur'an and hadith. In this paper, using a descriptive-analytical method, the legitimacy of the usury can be proved by reference to the book, tradition and jurisprudential rules. In addition to the Imamiyyah jurisprudence which permits usury by using the rules of "no harm" and "negation of haraj" and "the need for wisdom and sharia", the Sunnis have considered it legitimate in other forms such as Tavarogh،Isteghlal and Aineh sellings (there are no equivalents). Therefore, by considering different ways of usury carefully, one can eliminate the usury in the contracts and consider it to be legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ways
 • Usury
 • jurisprudence
 • Islamic religions
 • sell

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 04 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1398