نویسنده = حمید مسجد سرایی
نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22059/jorr.2019.271537.1008286

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-27

10.22059/jorr.2017.211685.1007395

حمید مسجدسرایی؛ سید رسول موسوی


نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-104

10.22059/jorr.2019.244382.1007840

حمید مسجد سرایی؛ زهرا فیض؛ مجتبی نورزاد


پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 469-488

10.22059/jorr.2019.238923.1007772

حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری


درنگی در روایی «حبس انفرادی»

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 429-452

10.22059/jorr.2018.254369.1008010

حمید مسجدسرایی؛ محمدحسن نجاری


واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 489-522

10.22059/jorr.2015.56494

حمید مسجد سرایی؛ کاظم هژبری


توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492

10.22059/jorr.2014.52581

حمید مسجد سرایی


کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-60

10.22059/jorr.2014.50788

حمید مسجد سرایی