تاملّی در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هینئ علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه سمنان

چکیده

در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای نظیر آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده‏ شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانون‌گذار زمینه را برای پذیرش زیان‌های معنوی‌ فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه‏های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده‏ها، با نوعی تفکیک روبرو می‏شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می‌رسیم که تمایز میان زیان‌های معنوی که ریشه در آسیب‌های بدنی دارند و آسیب‌های معنوی صِرف، در کنار زیان‏های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده‏های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آن‌ها می‏پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tamali auf der Grundlage der Rechtsprechung "spiritueller Verlust" mit einer Annäherung an das Moral Hazard bei Flugunfällen

نویسنده [English]

  • hamid masjedsaraie
phd
چکیده [English]

In the legal system of Islam, based on evidence, such as verses, traditions, and various legal rules, a judgment has been given to compensate for spiritual damage. In Iranian law, along with the advancement of society and the emergence of new ideas, the legislator has provided grounds for accepting spiritual losses. However, in the subject of air accidents and losses, we are faced with a distinction based on the Warsaw Convention and practical procedures for dealing with these types of cases. In this research, while explaining the legal principles of the legitimacy of the compensation of the spiritual loss, we conclude that the distinction between the moral losses that are rooted in physical damage and the mere spiritual damage, along with material losses, problems in dealing with air accident cases Which we will review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Damage
  • Material Loss
  • Warsaw Convention
  • Air Damage
  • Loss Compensation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1398