نویسنده = ���������������� ����������������
وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22059/jorr.2021.308640.1008936

ابراهیم مطهری فر؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرسول آهنگران


بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22059/jorr.2020.300606.1008777

مهدی ساجدی؛ محمد رسول آهنگران


واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 801-819

10.22059/jorr.2020.297164.1008717

محمد رسول آهنگران؛ مهدی ساجدی


تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 219-248

10.22059/jorr.2019.258413.1008063

محمدرسول آهنگران؛ مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد


بررسی و نقد نظریۀ وکالت در عرصۀ ماهیت نمایندگی مجلس

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 707-730

10.22059/jorr.2014.53578

محمد رسول آهنگران؛ محمد جعفر صادق پور


واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-28

10.22059/jorr.2013.36180

محمدرسول آهنگران؛ حمید رضا زند؛ فاطمه زرگرپور


ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 5-25

10.22059/jorr.2012.35550

محمد رسول آهنگران؛ فاطمه زارع مویدی