‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول

نویسنده

تلفن نویسنده: 6166143 0251

چکیده

یکی از مهم‌ترین راه‌های پرهیز از اشتباه در هر علم عبارت است از فهمیدن اصطلاحات خاص آن علم.در علم اصول اصطلاح «حجت» یا «حجیت» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که فهمیدن منظور اصولیین از آن، کمک زیادی به پی بردن مقاصد این علم می‌نماید. در مورد معنای اصطلاحی این واژه اختلاف نظر وجود دارد و تا به حال در کتاب و یا مقاله‌ای مشاهده نگردیده است که محقق بدقت به این دو واژه رسیدگی نموده و با موشکافی به بیان حقیقت آن بپردازد. این مقاله بیان می‌کند که حجیت به معنای «معذریّت» و «منجزیّت» است. مراد از منجزیت عبارت است از تحقق شرط، ابلاغ برای حکم عقل به استحقاق ثواب و یا عقاب و مقصود از معذریت نیز این است که در صورت اشتباه، مرتکب خطا چون عذر دارد، از عذاب مأمون خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the best ways to avoid making errors in a science is to perceive and understand the basic definitions of that particular science. In Principles, the term “proof” is of prominent importance, so that to find out what the authorities of Principles mean by it is of considerable assistance in understanding Principles and its outcomes. There exists a big controversy surrounding the meaning of the term as no clarification can be found in books or articles.
The present article is intended to demonstrate that the “proof”, in fact, is exactly the same as Monajaziat and Mo’azariat. The first is realized when adequate presuppositions are acquired by wisdom to make a judgment whether to reward or to punish in the wake of an action, and the second happens when making an error, in the case of ignorance; the doer is exonerated from punishment

کلیدواژه‌ها [English]

 • abeyance
 • Certainty
 • Governance
 • middle term
 • Mo’azariat
 • Monajaziat
 • Proof
 • reliable report
 • sin
 • the judgment of wisdom on deserving reward or punishment
 • way
 • reason