واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد قم

3 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون‌ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون‌های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئلۀ مهم‌تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی‌توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامۀ بحث، دربارۀ مستندات فقهی بحث می‌شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می‌کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده‌ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعدۀ لا ضرر، حکم عقل، سیرۀ عقلا، ادلۀ مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعدۀ تسلیط. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Basics Legitimacy of Intellectual Property and Policy Developments of Criminal Privacy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasul Ahangaran 1
  • Hamid Reza Zand 2
  • Fatemeh Zargarpur 3
چکیده [English]

At avoid violating the intellectual property rights of criminal policy aimed at
maintaining the original Sarfkry including scientific , literary, artistic , scientific
and literary alleged theft of public telecommunications law in 1304 officially
started. But more important than protecting the rights , property types and
principles of its formation , validity, legitimacy and credibility of the system, i. e.,
as long as the law and the law cannot be proved , it cannot be argued details and
the works associated necessary intellectual property rights jurisprudence is to be
examined . therefore continue discussions on legal documents that will prove the
legitimacy of this type of property , are discussed .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • The Rule Seeks
  • Sira Rational Tslyt
  • Criminal Policy
  • Criminal Ssanctions