وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دانشگاه پردیس فارابی-مجلات فقهی پژوهشی

2 مدرس حوزه علمیه و هیات علمی دانشگاه

3 عضو هیات علمی

چکیده

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است . این علم ممکن است از محتویات پرونده و یا از مشاهدات حسی قاضی به دست آید . علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرایم حدی و تعریزی و همچنین به طور خاص علیه جرایم منافی عفت ، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرایم خواهد شد . مقاله به بررسی دیدگاه فقهاء در این زمینه پرداخته و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جریام منافی عفت بر بزه پوشی ، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه ، سیاست عدم تسامح و پذیرش حد اکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی حاکمیت دارد . حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ نموده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The validity of the judge's knowledge in proving rape with a comparative approach in jurisprudence and law

نویسندگان [English]

 • ebrahim motaharifar 1
 • Mahmoud Qayyumzada 2
 • Mohammad Rasoul Ahangaran 3
1 Department of Farabi Campus University - Research Jurisprudence Journals
2 Lecturer of the seminary and the faculty of the university
چکیده [English]

The knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in Imami jurisprudence and criminal law of Iran. This knowledge may be obtained from the contents of the case or from the judge's sensory observations. Despite the fundamental differences in Islamic penal policy in response to marginal and punitive crimes, as well as specifically crimes against chastity, the use of the knowledge of the judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these crimes. The article examines the views of jurists in this regard and concludes that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and deprivation of security of individuals and society , The policy of intolerance and maximum acceptance of the knowledge of the judge as one of the most important reasons to prove the claim of sovereignty. Iran's criminal law has taken the same procedure in response to this crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crimes against chastity
 • knowledge of the judge
 • violence
 • reluctance
 • evidence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 07 بهمن 1399