واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران پردیس فارابی.قم. ایران.

2 استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت‌های توسعه‌یافته کنونی آن پرداخته است. نتایج این پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری و با تحلیل ادله حاصل‌شده حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب‌شده در محل‌های کنونی رمی در منا بوده که حجاج موظف بوده‌اند برای انجام رمی، سنگریزه‌ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش‌های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به‌خودی‌خود موضوعیت نداشته و صرفاً نشان‌دهنده نقطه‌ای بوده که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین چنین به نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز توسعه طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هر یک از جمره‌ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است نشان‌دهنده محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچه اطراف آن بیفتد برای صحت رمی کافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the subject of Remy Jamrat from the upper floors in a new form

نویسندگان [English]

  • mehdi sajedi 1
  • Mohammad Rasoul Ahangaran 2
1 PHD, Student , Public Administration ,College of Farabi, University of Tehran, University of Tehran, QOM, Iran.
چکیده [English]

This study examines the topic of Remy Jamrat from the upper floors in a new form. The results of this library-based research using software indicate that: In the era of the Prophet (PBUH), "Jamra" was a symbol of the remembrance of "Ramy" in “mena” That the pilgrims had to throw stones at it. Historical accounts and evidences in the narrations indicate that this symbol itself was not important and merely indicated the point at which the stone should be thrown. Therefore, it seems that its development at the present time does not have any effect on the Ramy judgment. Because each one of them represents the location of the stone and the side of the throw. And throwing a stone at the column whether or not it falls, and falling into the pool next to it is enough for "Remy" authenticity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: RAMY
  • upper floors
  • Jamrat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399