دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 659-878 
امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی

صفحه 731-758

10.22059/jorr.2014.53579

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی