دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 496، بهار 1384 
2. بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1)

حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله طاهرى