دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 496، فروردین 1384 
بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1)

حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله طاهرى