دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 1038، دی 1384 
نقش دین در بهداشت روان

حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله طاهری


دین و درمان افسردگی

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرحسینی


آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان

حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسم طاهری