شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 1-14

10.22059/jorr.2013.35768

مجتبی الهیان؛ محمد ابراهیم الهیان


واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-28

10.22059/jorr.2013.36180

محمدرسول آهنگران؛ حمید رضا زند؛ فاطمه زرگرپور


صفحات آغازین

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-3

10.22059/jorr.2015.54661


صفحات آغازین

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-3


نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-36

10.22059/jorr.2016.58011

نجادعلی الماسی؛ عبدالرضا علیزاده؛ صالح کریم پور


صفحات اغازین

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-3


ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-26

10.22059/jorr.2017.61371

عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد؛ فاطمه قدرتی؛ اعظم مدیح


پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-25

10.22059/jorr.2018.221977.1007526

عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه


تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22059/jorr.2019.271537.1008286

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-27

10.22059/jorr.2017.211685.1007395

حمید مسجدسرایی؛ سید رسول موسوی


اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 5-24

آیت‌ا... عبدالله جوادی آملی