دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-186 
واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)

صفحه 75-91

10.22059/jorr.2019.257154.1008044

محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری؛ سیدحسن عابدین کلخوران؛ محمدرضا ذاکری هرندی


ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی

صفحه 93-113

10.22059/jorr.2019.258052.1008056

میثم تارم؛ سیده فاطمه طباطبایی؛ فرزانه مددی‌زاده


وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن

صفحه 115-139

10.22059/jorr.2019.258887.1008081

سیدحسین آل طاها؛ نادر مختاری افراکتی؛ عارف بشیری؛ سمیه نوری