واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

2 استادیار و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

چکیده

در کتب روایی اهل سنت، احادیثی به چشم می‌خورد که ایشان بر مبنای آن به حلیت، بلکه استحباب استعمال برخی از آلات موسیقی حکم داده‌اند. در این نوشتار به نقد این احادیث پرداخته شده است. بیش از بررسی سندی، مدلول معنوی روایت مد نظر نگارنده بود. با توجه به برخی از تناقض‌ها در مدلول معنوی روایات که حتی با آرای جمهور فقهای اهل سنت ناسازگار هستند، می‌توان به این نتیجه رسید که حداکثر حکم قابل اخذ از این روایات، حلیت استعمال دف بدون حلقه و زنگ، آن هم فقط در مجلس زفاف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of Sunni Hadiths about Musical Instruments and Songs in the Presence of Prophet Mohammad (PBUH)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Ahmadi 1
 • Ali Reza Asgari 1
 • Seyyed Hassan Abedin Kalkhoran 2
 • Mohammad Reza Zakeri Harandi 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad university, Unit of Qom, Iran
2 Assistant Professor and Director of Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Islamic Azad university, Unit of Qom, Iran
3 Ph.D Student, Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Islamic Azad university, Unit of Qom, Iran
چکیده [English]

There are some traditions in Sunni narrative books based on which Sunni scholars have judged about the legitimacy and even desirability of playing a number of musical instruments. This article criticizes these hadiths. The figurative meaning of these narratives was intended more than reviewing the sanad of the narratives by the author. Given some contradictions in the figurative meaning of these traditions that are even incompatible with the Sunni jurisprudents’ opinions, it can be concluded that the maximum judgment that can be obtained from these traditions is the legitimacy of playing dafwithout ring just at the wedding ceremony.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Musical Instruments
 • Singing
 • Daf
قرآن.

 1. آن دوزی، رینهارت پیتر (از 1979 تا 2000). تکملة المعاجم العربیة، جلد 10، الطبعة الاولی، عراق: وزارة الثقافة و الاعلان.
 2. اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى (1410 ق). بحار الأنوار، جلد 76، الطبعة الاولی، بیروت - لبنان: مؤسسة الطبع و النشر.
 3. البخاری، محمدبن اسماعلیل ابوعبدالله (1422 ق). الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه (صحیح البخاری)، جلد 2 و 5، الطبعة الاولی: دار طوق النجاة.
 4. البخاری الحنفی، ابوالمعالی برهان‌الدین (1424 ق). المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، جلد 5، الطبعة الاولی، بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه.
 5. برهان‌الدین ابواسحاق، ابراهیم‌بن محمد‌بن عبدالله (1418 ق). المبدع فی شرح المقنع، جلد 8، الطبعة الاولی، بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیه.
 6. الترمذی، محمد‌بن عیسى‌بن سَوْرة‌بن موسى‌بن الضحاک (1998). الجامع الکبیر (سنن الترمذی)، جلد 2 و 6، بیروت: دارالغرب الاسلامی.
 7. الجزیری، عبدالرحمن (1424 ق). الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد 2)، الطبعة الثانیة، بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیه.
 8. الرحیبانی الحنبلی، مصطفی‌بن سعد (1415 ق). مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى، جلد 4 و 5، الطبعة الثانیة: المکتب الإسلامی.
 9. الزیلعی الحنفی، عثمان‌بن علی (بی‌تا). تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق، قاهره: المطبعة الکبری الامیریه، بولاق.
10. الشیبانی، أبوعبدالله أحمد‌بن محمد‌بن حنبل‌بن هلال‌بن أسد (1421 ق). مسند الامام احمدبن حنبل، جلد 14، 24 و 26، الطبعة الاولی: موسسة الرسالة.

 1. شیخ صدوق (1403 ق). الخصال، چ اول، قم: جامعۀ مدرسین.
 2. شیخ مفید (1413 ق). الارشاد، جلد 1، چ اول، قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث الاسلامی (به مناسبت هزارۀ شیخ مفید).
 3. الطبرانی، ابوالقاسم (بی‌تا). معجم الکبیر، جلد 13، الطبعة الثانیة، قاهره: مکتبة ابن‌تیمیه.
 4. الطبرسی، فضل‌بن حسن (1417 ق). اعلام الوری باعلام الهدی، جلد 1، الطبعة الاولی، قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
 5. الطرابلسی المغربی، شمس‌الدین ابوعبدالله (1412 ق). مواهب الجلیل فی شرح مختصر الخلیل، جلد 4، الطبعة الثالثة: دارالفکر.
 6. الطوسى (1387). المبسوط فی فقه الإمامیة، جلد 4، الطبعة الثالثة، تهران - ایران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
 7. االعتکی معروف بالبزاز، ابوبکر احمد (از 1988 تا 2009). مسند البزاز (البحر االزخار)، جلد 6، الطبعة الاولی، مدینه منوره: مکتبة العلوم و الحکم.
 8. القزوینی، ابن‌ماجة أبوعبدالله محمدبن یزید (بی‌تا). سنن ابن‌ماجه، جلد 1، دارالإحیاء الکتب العربیة.
 9. القلعجی، محمد رواس؛ قنیبی، حامد صادق (1408 ق). معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثانیة: دارالنفائس للطباعة و النشر و التوزیع.
20. گروهی از نویسندگان (از 1404 تا 1427 ق). الموسوعة الفقهیة الکویتیة، جلد 31، 35، 38 و 40، الطبعة الثانیة، الکویت: وزارة الاوقاف و الشئونات الاسلامیة الکویتیة.

 1. معارف، مجید (1389). تاریخ عمومی حدیث، چ یازدهم: انتشارات کویر
 2. المقدسی، أبومحمد موفق‌الدین (ابن‌قدامه) (1388 ق). المغنی، جلد 10: مکتبة القاهرة.
 3. النسائی الخراسانی، أبوعبدالرحمن أحمدبن شعیب‌بن علی (1421 ق). السنن الکبرى، جلد 6، الطبعة الاولی، بیروت: مؤسسة الرسالة.
24. النیشابوری، ابوعبدالله حاکم (1411 ق).مستدرک علی الصحیحین، جلد 2، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

25. النیشابوری، مسلم‌بن حجاج (بی‌تا). المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله(ص) (صحیح مسلم)، جلد 2، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.