پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین

نویسنده

چکیده

فریقین درپاره ای از نکات آیه اکمال اتفاق نظر دارند . نقطه اصلی اختلاف آنان در تفسیر این آیه در دو امر زمان نزول و علت نزول آیه است . این تمایز مباحث کلامی گسترده ای را بین فریقین رقم زده است . در مصادر فریقین تنها دو دسته روایت دربارة زمان نزول این آیه به چشم می خورد : نزول آن در حجه الوداع در روز عرفه و نزول آن در غدیر خم. برای جمع این دو دسته روایت ، احتمال هایی میتوان ارائه کرد .
در تمام احادیث شیعی ، اعم از روایاتی که دلالت بر نزول آیه در عرفه و یا در غدیردارند، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" ذکر شده است و در متن احادیث اهل سنت نیز که به علت نزول آیه تصریح شده ، به جز در یک حدیث ، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" است . اکثر اهل سنت که نزول آیه را در عرفه میدانند برخلاف تصریح روایات درباره علت نزول آیه ، وجوهی متعدد احتمال داده اند . این وجوه یا برهان سبر و تقسیم نقد قرار گرفته و مخدوش شده اند .
با اثبات علت نزول آیه درباره ولایت امام علی ، تأثیر شگرف آن در مفاد خطبه غدیر به پیامبر خدا و نیز در تفسیر آیاتی دیگر که درباره ولایت اهل بیت است ، به وضوح نمایان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Two sects, in some aspects, have unanimous opinions about the
purport of the Perfection verse. The main discrepancy concerns the time and the reason of revelation of the verse; consiquently, it has brought
about vast discourse arguments between the two sects. Considering their reference books, we can recognize two groups of narrations regarding the
verse: one states its revelations on the day of Arafa and the other, on the day of Ghadir, Adding up these two factions of narrations would culminate
in some probabilities.
All Shiites' traditions, no matter suggesting it on the day of Arafa or on
the day of Ghadir, indicate that the real cause of its revelation is the declaration of Imam Alj's mastership; besides, in all traditions quoted by
the Sunnis, apart from one, the same cause has been asserted.
Most of the Sunnis who have rlated the revelation to Arafa, have suggested some other probabilities, contrary to assertion of traditions over
the issue. These probabilities have been altered by many demonstrative
profs.
By proving the fact that the cause of the verse of revelation
demonstrates Imam Ali's mastership, we can recognize its wonderful
influence into the Ghadir sermon quoted by the prophet, as well as into other verses regarding mastership of infallibles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • completeness of the blessing
  • mastership
  • religious perfection
  • the two sect's commentary