نقش دین در بهداشت روان

نویسنده

چکیده

در عصر حاضر باتوجه به امکانات موجود، انسان باید در رفاه و آرامش به سربرد ؛ اما ملاحظه میشود که پژمردگی،افسردگی،احساس عدم نشاط،اضطراب،غمگینی و دلمردگی از پدیده های وحشتناک عصرماست . انسان در حالت وحشت و اضطراب و نگرانی فوق العاده به سر می برد ،احساس میکند که زندگی خشن شده و لطافت خود را بکلی از دست داده است ، روح و نشاطی که در یک روستایی چند قرن قبل وجود داشت ، امروزه هرگز در خانه مرفه ترین و ثروتمندترین افراد دیده نمیشود، سفره ها رنگین تر و غذاها متنوع تر ، اما احساس لذت کمتر شده است ، تا جایی که بسیاری از مردم کشورهای صنعتی خود را با داروهای مسکن و مواد مخدر و مشروبات الکلی آرام نگه میدارند.
سخن در این است که آیا میتوان بر این مشکل فائق آمد؟آیا راه حلی وجود دارد ؟ و اگر وجود دارد آیا این راه حل ها در دسترس ما می باشد ؟ و بالاخره برای رفع این نگرانی ها و بلای اجتماعی چه باید کرد ؟
در این مقاله کوشش شده که راه حلی ارائه و گفته شود که تنها راه نجات ، پناه بردن به دین و عمل به تعالیم دینی است . همچنین برخی از علل و عوامل سلامت و بهداشت روان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present age, human beings would enjoy welfare and peace thoroughly, given all the facilities at his disposal. Nevertheless, it is
obvious that he suffers from some dreadful inconveniences such as
dejection, depression, lack of jollity, stress, grief and downheartedness.
Nowadays one lives in a state of fear and stres, feeling that life has
become insensitive and devoid of any kind of tenderness so that agility and jollity found in a villager's small cottage some centuries ago cannot
be gotten in any big luxury house now. The more various foods and beverages appears on the tables, the less delight comes into the
sensations. As a result, a large number of people in modern industrial countries get use of sedative drugs, narcotics or alcohol to gain a little
calmness.
Now a question is raised whether there is a solution to conciliate human again or not.
The present writer has suggested some resolutions involving the fact that the desired calmness and reconciliation lie in religious teachings, in
addition to mentioning some factors and causes which result in mental health and hygiene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Function of religion
  • Hygiene
  • mental disease
  • mental pressure
  • mental sanity
  • psyche
  • Religion
  • religious teachings
  • Stress