دین و درمان افسردگی

نویسنده

چکیده

امروزه یکی از مشکلات در سنین مختلف مخصوصاً در دوران جوانی اضطراب های روحی و افسردگی است و تعداد زیادی از افراد جامعه به علل مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی... گرفتار این مشکل هستند. در اکثر موارد مبتلایان با رجوع به متخصصین و روان شناسان زمینه درمان و بهبود را دنبال می کنند و البته در برخی از موارد این بیماری با استفاده از داروهای شیمیایی و غیره معالجه می شود. اما همان طور که نوعاً متخصصین روان شناس هم توصیه می کنند، در بسیاری از موارد میتوان به توصیه ها و راهکارهای غیردارویی در درمان این عارضه کمک گرفت و چه بسا تأثیر آن ها در کنار داروها بسیار چشم گیر خواهد بود و گاهی به تنهایی نیز مؤثر می باشد . مقاله حاضر بعد از بیان نیاز بشر نسبت به آرامش روحی و پیامدهای کمبود چنین حالتی در زندگی طبیعی به مبتلایان به افسردگی که به طور غیر طبیعی گرفتار نوعی هیجان و اضطراب در زندگی می شوند پرداخته و راههای متعددی در کنار راه درمان با استفاده از دارو پیشنهاد کرده است و به مبتلایان افسردگی و اطرافیان آنان توصیه شده است تا به این امور نیز توجه بفرمایید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, one problem in almost every age - especially in youth - is stress and depression. Many people, because of social, economic and
cultural reasons are affected by them. Many of the suffering people seek cure by consulting doctors and experts so that can overcome them to
some extent. Whereas, sometimes, chemical drugs cannot be a good help and even by the advice of the psychologist it's better to turn to therapy
without drugs.
The present article, after indicating the relaxation and calmness as a
vital necessity for human beings, intruduces and advices some therapies
besides chemical ones. Moreover, it has taken suffering people into consideration advising them to apply the introduced ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • calmness
  • Depression
  • Happiness
  • psychology
  • relaxation
  • youth