حکم نظر به مخطوبه

نویسنده

چکیده

در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست ، ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است . براساس نظریه چهارمی که در این مقاله مطرح شده ، شارع مقدس در این موضوع ، برخلاف مسأله نگاه به اجنبیه ،تعیین دایره آن را به عرف مسلمین واگذار کرده است . به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس ، اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است . عرف مسلمانان ، با دریافتی که از مبانی اسلام درباره لزوم رعایت عفاف در رابطه زن و مرد دارد ، باید محدوده رابطه زن و مردی را که خواهان ازدواج با یکدیگرند،در هر زمان ، به گونه ای تعیین کند که بتواند اهداف مورد نظر شارع را در خصوص استفاده از دیدار قبل از ازدواج زن و مرد (که برای اطلاع از خصوصیات یکدیگر و نیز به منظور ایجاد علاقه میان آنها انجام می شود) محقق سازد. در قسمت پایانی مقاله ، ادله این نظریه مورد بحث قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this essay, the views of Shia jurists on the occasion that a man looks at a woman, intending to marry her have been visualised under three
rei avant views, considering respective proofs as well. However, given another view indicated by the Holy Prophet, we distinguish that he has not
decreed on the issue directly; instead, by permitting the matter of looking in general, he, in a more extended criterion than the matter of looking at a
foreigner woman, has put the decision on the part of custom. That is to say, instead of litigation he has validated the wise deduction of Muslim
community in this respect.
Muslims, based on their inference from the principals of Islam
concerning chastity, must confine the relationship between the man and
the woman to the extent that the Prophet's purpose of getting familiar with and growing fond of each other could be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beauties
  • body
  • Face
  • glance
  • hands
  • jurisprudence
  • Man
  • Marriage
  • woman