موضوعات = فقه اجتماعی
شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22059/jorr.2021.319995.1009048

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده


درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22059/jorr.2022.320663.1009061

مهدی نوریان؛ حسین محمدی؛ سید محمد موسوی مقدم


جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 407-431

10.22059/jorr.2021.315304.1008994

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


بررسی تحلیلی و ارائۀ مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 433-455

10.22059/jorr.2021.307419.1008900

نازیلا عامری سیاهویی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 505-531

10.22059/jorr.2021.320013.1009051

محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی