درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشیار، دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعه قابل توجهی یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت‌های مختلف، انسان را با آسیب‌های نوپدیدی مواجه ساخته است که عدم توجه به آن‌ها، بنیان‌های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد. از جمله آسیب‌هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار گشته است، آسیب‌های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می‌کنند. براین اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به این‌که بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار گشته است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت‌سنجی آن‌ها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حکایت از انطباق برخی از راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Jurisprudence on Social Damage Prevention Strategies Caused by 'Head Disclosure' (Case Study of Personal Security in Cyberspace)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nourian 1
  • hossein mohammadi 2
  • seyyed mohammadi musavi moqaddam 3
1 Assistant professor, Islamic jurisprudence and fundamentals of Islamic law, Faculty of Islamic Sciences and Researches, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin. Iran
2 assistant professor, Faculty of Islamic Sciences and Researches, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 3. Associate Professor, Theology faculty, College oF Farabi , University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Today, human social relationships in the light of cyberspace developed significant development. The extent and facilitating communication, despite the provision of various opportunities, has faced a man with new injuries, whose lack of attention to them will face social foundations with serious risks. Among the injuries that emerged from communication in cyberspace, damage caused by the disclosure of secrets in cyberspace, which play a significant role in creating disruption in individual and public safety. Based on The foundations of jurisprudence have been based on analyzing and examining operational strategies for their ratios with jurisprudential foundations. The findings of the research indicate that some strategies with jurisprudential principles and the need to review in some other strategies for establishing a relationship with jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace, Social Damage, '
  • Disclosure'
  • , Security, Strategy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1400