نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

چکیده

مهر عطیه و هدیه‌ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به‌مجرد عقد نکاح مالک مهر می‌شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می‌شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می‌شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه‌های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at it from the perspective of law and jurisprudence dowry and bisection

نویسندگان [English]

  • Seyed MohammadJavad VaziriFard 1
  • Fatemeh Mousivand 2
1 Faculty member at the University of Qom
2 MA.Jurisprudence and Law
چکیده [English]

The dowry Is a gift that God has given to women and It has been discussed in various verses, But it has not been for a certain amount, But whatever value is cited It is a woman's right, and Upon her marriage, is dowry Owner, but Ownership is on shaky dowry half and by Becoming a partner or a deceased partner or spouse is in innate apostasy, But if you are not sure of the establishment dowry She is entitled to half of Nuts, I.e. if the couple would divorce before sex Or be a renegade man before sex She is entitled to half dowry and if one of the spouses died before they sex according to popular theory dowry is entitled to half Although the unpopular theory of female celebrities deserve all the dowry they do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mahr
  • sedagh
  • obligation
  • Reward
  • Sect
  • Divided into two
  • Mahr: it's a gift that man give to woman for Marriage that the man is required to pay it.""