دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد مرتاضی؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jorr.2023.351829.1009228

زهره بقیعی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22059/jorr.2023.349549.1009200

جمال نیک کار؛ سید محمد اسدی نژادطاهرگورابی


بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22059/jorr.2023.356652.1009280

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی