دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد- مرتاضی-؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


2. تاملّی در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276821.1008351

حمید مسجد سرایی


3. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276204.1008341

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر


4. نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


5. بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.300956.1008792

علی اکبر غفاری


6. جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


7. مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله‌ی با خطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.305210.1008863

اردوان ارژنگ؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ فائزه نظیری


8. وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22059/jorr.2021.308640.1008936

ابراهیم مطهری فر؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرسول آهنگران


9. نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22059/jorr.2021.310302.1008934

مهدی رضایی؛ محسن قائمی


11. مسأله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22059/jorr.2021.309345.1008922

مجید دهقان


12. جستاری در قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22059/jorr.2021.315304.1008994

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


13. حکم تکلیفی تحقیق قضایی پیرامون شبهات اثباتیِ مشمول قاعده درأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22059/jorr.2021.310309.1008935

روح الله اکرمی


14. لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22059/jorr.2021.320013.1009051

محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی


15. نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22059/jorr.2021.314811.1009004

مصطفی صادقی


16. جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22059/jorr.2021.306103.1008882

غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


17. اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22059/jorr.2021.316396.1009007

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد


18. بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی جهت نهادینه فرهنگ آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22059/jorr.2021.307419.1008900

نازیلا عامری سیاهویی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


19. بررسی راهبردفقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر راهکارهای احیاء و ترویج این فریضه الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22059/jorr.2021.318554.1009031

ثریا قنبری کرمانشاهی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


20. مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22059/jorr.2021.319472.1009040

مصطفی دانش پژوه


21. بررسی تطبیقی قصاص مسلمان دربرابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22059/jorr.2021.319469.1009039

ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مرادخانی


22. فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/jorr.2021.309729.1008926

هادی همتیان؛ علی بحری


23. بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مساله تمکین وخروج ازمنزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22059/jorr.2021.314435.1008980

بهنام قنبرپور


24. بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22059/jorr.2021.315977.1009002

سیده صدیقه شفیعی نسب لنگرودی؛ محمد علی قربانی؛ کاظم رحمن ستایش


25. قاعده ی دیه شکستگی: بازتاب فاصله ای میان مشهور و مأثور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jorr.2021.319998.1009049

محمد جعفر صادق پور


26. پژوهش فقهی، پیرامون آرای خلاف مشهور شیخ صدوق (ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22059/jorr.2021.306611.1008890

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد امینی؛ سهند صادقی بهمنی


27. احتکار در فقه اسلامی و سیره علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22059/jorr.2021.320755.1009063

سید حسین نوری؛ سیدعباس نوری


28. شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22059/jorr.2021.309138.1008945

عباس تقوائی؛ حسن طغرانگار


29. شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22059/jorr.2021.319995.1009048

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده


30. جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22059/jorr.2021.316439.1009008

علی محمدیان؛ بتول سلحشور؛ محمّد ناجم حصاری


31. درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22059/jorr.2022.320663.1009061

مهدی نوریان؛ حسین محمدی؛ سید محمد موسوی مقدم