موضوعات = فقه عبادی
بازخوانی حکم قضای روزه حائض در ماه رمضان با تکیه بر قرآن و روایات با رویکرد تحلیلی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22059/jorr.2022.345917.1009157

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22059/jorr.2022.344490.1009138

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی


فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 665-687

10.22059/jorr.2021.309729.1008926

هادی همتیان؛ علی بحری


دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل‌شده بر نظریۀ ترتیب

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 271-299

10.22059/jorr.2021.288213.1008588

حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ منیره السادات مدنی