کلیدواژه‌ها = تعارض
فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 665-687

10.22059/jorr.2021.309729.1008926

هادی همتیان؛ علی بحری


مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 573-599

10.22059/jorr.2019.222781.1007538

محسن تسلیخ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ بی‌بی زینب حسینی؛ عبدالله بهمن‌پوری


تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-295

10.22059/jorr.2017.205088.1007297

وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی