کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 6
1. امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 821-847

10.22059/jorr.2018.217195.1007472

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ میثم شعیب


2. نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 763-798

10.22059/jorr.2015.57733

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی


3. امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 731-758

10.22059/jorr.2014.53579

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی


4. وقف ارزش‌های مالی اعتباری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 515-548

10.22059/jorr.2014.52583

سید محمد صدری؛ حکیمه السادات هندی زاده


5. توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 469-492

10.22059/jorr.2014.52581

حمید مسجد سرایی


6. تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 5-34

محمد امین فرد؛ سیدهادی هاشمی مجد