کلیدواژه‌ها = شرط
تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-124

10.22059/jorr.2018.248934.1007912

محمد ابوعطا؛ سید هادی جوادی؛ حسین رحمانی


پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 157-182

10.22059/jorr.2018.216847.1007465

عبداله بهمن پوری؛ مهناز بی‌نیاز


بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 913-933

10.22059/jorr.2017.214489.1007427

هادی غلامرضا راوی؛ محمود یوسفوند


تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 31-50

10.22059/jorr.2015.54652

عبدالرسول احمدیان


شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 1-14

10.22059/jorr.2013.35768

مجتبی الهیان؛ محمد ابراهیم الهیان