ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است، لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و برای ارزش‌گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می‌کنند، ولی در متن عقد بدان تصریح نمی‌شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می‌توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predetermined Condition in Imammiyeh Islamic Jurisprudence and Civil Law

نویسنده [English]

  • Ali Saberiyan
چکیده [English]

The condition is related to future and occurrence or undertaking decline depends upon it.
Not only that matters which aresigned in the contract are necessary to fulfill,but some matters requires approval by both parties according tonorms, situations and rules. Predeterminedconditions are examined deeply in Imamiyeh jurisprudence and they have to be discussed to evaluate the contractin advance. Predeterminedconditions or agreement condition is agreed by parties before contracting, but it isnot stipulated in the contract. The study attempts to indicate that there is nodifference betweenmasonry condition and implicit condition and stipulated condition in the contract. As said, the condition relies on the intention of parties and the contract should be fulfilled according to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreement condition
  • Condition
  • Implicit condition.
  • Predeterminedcondition