کلیدواژه‌ها = مصلحت
جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 585-604

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 357-382

10.22059/jorr.2018.130068.1007026

اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد