نویسنده = حسین صابری
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


2. «قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.296946.1008713

منصور امیرزاده جیرکلی؛ فاطمه کوه میشی؛ حسین صابری


3. اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 555-580

10.22059/jorr.2018.222698.1007535

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


4. سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-110

10.22059/jorr.2016.58016

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


5. تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 121-146

محمد یزدانی؛ حسین صابری