کلیدواژه‌ها = رشوه
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 651-676

10.22059/jorr.2018.227310.1007609

محمد عادل ضیائی؛ ایوب شافعی‌پور


2. حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 687-703

10.22059/jorr.2017.224589.1007561

سید احمد میرحسینی نیری


3. بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 825-848

10.22059/jorr.2015.57738

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی


4. تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 107-119

سید احمد میرحسینی نیری