کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی
شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22059/jorr.2021.309138.1008945

عباس تقوائی؛ حسن طغرانگار


«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 677-708

10.22059/jorr.2020.296946.1008713

فاطمه کوه میشی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ حسین صابری


پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-25

10.22059/jorr.2018.221977.1007526

عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه