کلیدواژه‌ها = بیع
بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 409-433

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-124

10.22059/jorr.2018.248934.1007912

محمد ابوعطا؛ سید هادی جوادی؛ حسین رحمانی


بیع مال آینده

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 797-820

10.22059/jorr.2016.61113

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده


تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 31-50

10.22059/jorr.2015.54652

عبدالرسول احمدیان