کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
پیشگیری اولیه از جرایم زیست‌محیطی در آموزه‌های قرآنی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 211-239

10.22059/jorr.2018.218606.1007488

اصغر احمدی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ مجتبی میرشکار


پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن»

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-72

10.22059/jorr.2016.58012

سید جعفر صادقی فدکی


مبانی نظم عمومی در قرآن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 197-218

10.22059/jorr.2014.50794

محمد بیروتی؛ سید محمد هاشمی