بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه‌های فقهی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

بخش عمده‌ای از آیات قرآن به مباحث فقهی اختصاص دارد که در این آیات احکام و قوانین متعددی در موضوعات مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و. . . به صورت خاص یا تحت عناوینی عام بیان شده است؛ لیکن مبنای این پژوهش، آن است که آیا قرآن کریم در بیان احکام و مباحث فقهی از همان زبان عرف عام و زبان رایج میان متخصصان این فن استفاده کرده است و یا این که قرآن در این موضوع دارای زبان خاص خود می‌باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در این پژوهش آیات الاحکام قرآن کریم از دو جهت ویژگی‌های ظاهری و لفظی این آیات و ویژگی‌های غیرلفظی و شیوۀ بیان آن‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی آیات مذکور این نتیجه به دست آمد که قرآن کریم در بخشی از بیان خود در هر یک از این دو موضوع، از همان زبان رایج در میان عرف و اهل این فن استفاده کرده است؛ با این توضیح که خداوند متعال هم از جهت انتخاب الفاظ خاص برای احکام شرعی و هم از جهت چگونگی طرح و شیوه بیان این احکام، از همان زبان رایج میان عرف عام و اهل این فن استفاده کرده است؛ ولی در موارد متعدد دیگر در هر یک از این دو موضوع، زبان ویژه و خاص خود را دارد که با زبان عرف عام و زبان متخصصان این موضوع بسیار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey & Analysis of "Method of the Holy Quran in Expression of Jurisprudential Teachings"

نویسنده [English]

  • Seyed Ja'far SadeghiFadaki
Ph.D
چکیده [English]

There is no doubt that a remarkable part of the verses of the Quran appertain to the jurisprudential subjects, in which several laws and regulations in different worshiping, political, economical, and judicial subjects are mentioned in a special form or under the general titles. But the main words in this research is whether the Holy Quran in mentioning the laws and jurisprudetial subjects has used the same general custom language and the current language among the specialists in this technique, or the Holy Quran in this subject has its special language? In order to find the answer of this question, the legal verses of the Quran are studied and analyzed regarding the superficial and verbal traits of these verses, and their non-verbal traits and method of statement; and after reviewing those verses, this conclusion was drawn that the Holy Quran in a part of its expression in each of these two subjects has used the same language which is prevalent among the custom and men of this technique, as to explain the Supreme God both, in electing the special words for the legal laws and also the type of tune and statement of  these commands, and How to plan and express these laws in the Quran,  has used the same general custom language which is prevalent among the men of this technique. But in other several cases in each of these two subjects, it has its own special language which is dramatically different from the general custom language and the language of the specialists in this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The holy Quran
  • jurisprudence
  • Legal verses
  • Language
  • Jurisprudential language