مبانی نظم عمومی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه‌های قرآن به‌خوبی می‌توان به بنیان‌های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به‌عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس از توصیف حقوقی نظم عمومی، بایسته‌های قرآنی آن مورد دقت قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of public order in the Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Beiruti 1
  • Seyyed Mohammad Hashemi 2
1 MA., Public Law of Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Iran
2 Professor, Department of Public Law of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran
چکیده [English]

Public order is one of the fundamental subjects discussed in jurisprudence and public law. Some of scholars believe that the issue and its surrounding topics is of innovations and achievements of lawyers and little effort has been made to it in religious texts. But by scruticizing the teachings of the Quran we can well attain legislative bases and central laws of public order from the viewpoint of the Quran as the first source of Islamic jurisprudence. In this paper it has been tried to be studied carefully the Quranic requisites of public order after its legal description.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • order
  • Public law
  • Public Order