نویسنده = ������������������� ��������������
بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 507-535

10.22059/jorr.2020.294219.1008671

ارسلان میری؛ جلال ایرانمنش؛ ابراهیم تقی زاده؛ جلال سلطان احمدی


الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 405-427

10.22059/jorr.2019.250591.1007947

محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ مجید سربازیان