کلیدواژه‌ها = آیات الاحکام
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیۀ 121 سورۀ انعام

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 607-628

10.22059/jorr.2018.232779.1007676

علی نجفی ایوکی؛ عباس اقبالی؛ کاظم حسینی باصری


2. نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

10.22059/jorr.2014.36762

علی راد؛ فضل‌الله غلامعلی تبار