نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

مسئلۀ اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره‌های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال‌های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی‌تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله‌ها و آیات گونه‌هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین‌ها و استدلال‌های شیخ انصاری ذیل آیات ‌الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنۀ معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جملۀ کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF context IN THE USOLE FEGH OF SHIKH ANSARI

نویسندگان [English]

  • Ali rad 1
  • Fazl allah kholamalitabar 2
1 Assistant Professor، Faculty of Theology ، College of Farabi، University of Tehran
2 M. A. of Traditional Exegesis of University of Quran and Hadith، Qom
چکیده [English]

The main issue in the context of Pzhvhh explain and evaluate the application of a principled theory of Sheikh Ansari (1281 AH) . He Fqaht accreditation process context ، the proposition  Drastnbat Sutra of religious and theological arguments and criticism Legal Decisions in principle is made ​​use of . Sheikh Ansari in the context of credit terms such as sutra clearly documented ، does not conflict with the strong unity of descent . Context of words، sentences and verses from a variety of explanations and arguments in the context of the following verses of Sheikh Ansari is traceable Ahkam . Limiting the range of meaning ، including explicit citations omitted and applications in the context of Sheikh Ansari is considered .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context
  • external validity
  • verses Ahkam
  • Theory
  • Principles
  • Sheikh Ansari
  • rules of inference