کلیدواژه‌ها = ایقاع
بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-294

10.22059/jorr.2019.256501.1008038

محمدتقی عباسی اندواری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد


بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554

10.22059/jorr.2018.231121.1007651

علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی


واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-200

10.22059/jorr.2016.58019

سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492

10.22059/jorr.2014.52581

حمید مسجد سرایی