کلیدواژه‌ها = توبه
موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276204.1008341

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر


جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 685-705

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی


نقش توبه در اسقاط حدود

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 5-27

حبیب الله طاهری