باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور مازندران واحد بهشهر

چکیده

شبهه‌افکنی در عرصه‌ عقاید دینی در برخی موارد، باعث ارتداد مسلمانان می‌شود. ارتداد معانی فراوانی دارد که یکی از معروف‌ترین آنها عبارت است از «رویگردانی از اسلام».
طبق حدیث معروف نبوی (من بدل دینه فاقتلوه) بعضی از فقها این‌گونه برداشت کرده‌اند که همه افراد مرتد باید کشته شوند، ولی در این تحقیق اثبات خواهد شد که مرتد دارای انواعی است و کیفر آنها نیز متفاوت است. هم‌چنین به اثبات خواهد رسید که کیفر مرتد فطری مرد، اعدام است، که در صورت توبه، آزاد می‌شود. اما مرتد زن، در صورتی که دعوت به توبه را نپذیرد به زندان محکوم می‌گردد تا توبه کند، در غیر این‌صورت حبس وی ادامه می‌یابد. هم‌چنین در این تحقیق، به علل و اسباب مهم پیدایش ارتداد و پیامدهای مهم آن در سرنوشت انسان، پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restudying the Provisions of Apostasy form the Viewpoint of Imami Fiqh

نویسنده [English]

  • Ali Asgari
چکیده [English]

Misgiving people about religious beliefs sometimes drives Muslims to become apostate. Apostasy has many meanings, one of the most known is “refusal of Islam”.
According to a famous saying of prophet (kill anyone who changes his religion), some jurists believe that all the apostates must be killed, but we demonstrate that there are different kinds of apostasy with different punishments. Also we prove that the punishment of male fitri apostate (one who was born of Muslim parents, or at least one parent, and then rejects Islam) is death, but in case of repentance, will be released. However a female apostate, in the case of rejecting the penitence, will be imprisoned until regretting and repenting. In addition, in this essay, we will study the causes of apostasy and its important consequences on the human’s destiny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apostasy
  • fiqh
  • Fitri
  • Imami.
  • Repentance