نویسنده = ���������� ���������������� ��������
جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 321-339

10.22059/jorr.2017.218374.1007485

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


امکان‌سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 201-228

10.22059/jorr.2016.58020

محسن رئیسی؛ مریم آقایی بجستانی