نویسنده = مریم آقایی بجستانی
تعداد مقالات: 4
1. جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


2. تاملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.305524.1008867

محمد روحانی مقدم


3. جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 711-726

10.22059/jorr.2019.266993.1008207

یونس مصباح؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


4. تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 321-339

10.22059/jorr.2017.218374.1007485

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم